ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr.9.2.5.0/17/I/001

Ārstniecības un atbalsta personas par darbu reģionos var saņemt naudas kompensācijas.

Veselības ministrija 2017.gada decembrī uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001.

Kas var pieteikties?

Projekta mērķis ir iedzīvotājiem ārpus Rīgas uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamību prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomā.

Kompensācijām par darbu reģionā var pieteikties ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas:
•Ārsts
•Zobārsts
•Ārsta palīgs
•Medicīnas māsa
•Māsas palīgs
•Vecmāte
•Fizioterapeits
•Ergoterapeits
•Zobu higiēnists
•Zobārsta asistents
•Zobārstniecības māsa
•Ģimenes ārsti par prakses nodošanu un prakses pārņemšanu
•Ārstniecības personas Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā
•Ārstniecības personas Valsts asinsdonoru centrā
•Ārstniecības personas atbalstāmajā specialitātē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

Cik lielas un kādas būs kompensācijas?

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām paredzētas vairākas kompensācijas. Kompensāciju veidi:
•vienreizēja kompensācija par darbu reģionā,
•vienreizēja kompensācija par katru ģimenes locekli, 
•ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācija,
•kompensācija pensiju vecumu sasniegušam ģimenes ārstam, kurš nodod savu praksi ārpus Rīgas, un ģimenes ārstam, kurš to pārņem.

Vienreizēja kompensācija par darbu reģionā ir 5 mēnešalgu apmērā.

Par katru no ģimenes locekļiem kompensācijas apmērs ir vienas mēnešalgas apmērā atbilstoši kvalifikācijas kategorijai.

Uzturēšanās izmaksu kompensācija līdz pat 2 gadu termiņam.

Kādas būs saistības?

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus jāsniedz vismaz 5 gadus  normālā darba laika ietvaros.

Cik ilgi varēs pieteikties kompensācijām?

Pretendentu pieteikumi projekta ietvaros tiks pieņemti līdz 2023. gada 31. jūlijam. Iesnieguma izskatīšanas laiks ir divi mēneši.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30. septembrim. Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija.

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums: 9 960 102,00 eiro, tai skaitā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums - 8 466 086,66 eiro un 15% valsts budžeta finansējums - 1 494 015,34 eiro.

Projekts tiek līdzfinansēts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros.


Ministru kabineta noteikumi Nr.158 PDF dokuments
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem KĀRTĪBA PDF dokuments
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem PLĀNS PDF dokuments
Konsultatīvās darba grupas cilvēkresursu piesaistei reģioniem nolikums PDF dokuments
Pieteikumi pretendentiem:
Pieteikums ĀRSTAM Word dokuments
Pieteikums ĀRSTA PALĪGAM, MĀSAI, MĀSAS PALĪGAM, VECMĀTEI, FIZIOTERAPEITAM, ERGOTERAPEITAM Word dokuments
Pieteikums ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ NODOD PRAKSI UN ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ PĀRŅEM PRAKSI Word dokuments
Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai Word dokuments
Apliecinājums par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu Word dokuments
Ģimenes ārsta prakses nodošanas un pārņemšanas process Infografika
Informatīvs izdales materiāls par SAM 9.2.5. Infografika
 

Kontaktinformācija

kompensacijas@vm.gov.lv

Tālruņi: 67876013, 60003345, 67876087