Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

PIEAUGUŠO PAPLAŠINĀTA KARDIOVASKULĀRĀ ATDZĪVINĀŠANA: SLIMNĪCAS ETAPS (ACLS)

Mērķauditorija

Ārsti, ārsta palīgi, māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 14 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Vairāk info lasīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dr.Igors Bobrovs, sertificēts anesteziologs, reanimatologs

Dr.Ilona Rogovska, sertificēts anesteziologs, reanimatologs

Dr.Ineta Blumberga, sertificēts anesteziologs, reanimatologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem var, aizpildot pieteikuma veidlapu koledžas mājas lapā  www.psk.lu.lv,

sadaļā: PAR KOLEDŽU > PROJEKTI > ESF projekti 2018. gads > ESF ‘’Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps (ACLS)

Projekta e-pasta adrese -  e%73fkursi@inbox.lv " rel="nofollow"> esfkursi@inbox.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas padziļinātajā kardiopulmonālajā reanimācijā, uzlabot prasmes rīkoties pacienta veselību un dzīvību apdraudošā situācijā, it īpaši, gadījumos, kad pacients neatrodas intensīvās terapijas palātā.

Mācību programmas tēmas
  • Paplašinātas kardiopulmonālās reanimācijas (turpmāk-PKPR) aktuālās vadlīnijas.
  •  Palīdzība aizrīšanās gadījumā.
  • Elpceļu caurlaidības un elpošanas nodrošināšana.
  •  Sirds ritma un vadīšanas traucējumi, to atpazīšana.
  • Pieaugušo paplašinātā kardiovaskulārā atdzīvināšana.
  • Dzīvībai un veselībai kritisku stāvokļu medikamentozā terapija:algoritmos iekļautie medikamenti, to indikācijas, devas (boluss/uzturošā deva un tās ievade).
  •  Akūtu,  neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika, neatliekamā medicīniskā palīdzība, taktika.
  • Pēcreanimācijas aprūpe.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko pārbaudījumu veido 30 testa jautājumi.