Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Paplašināta atdzīvināšana pediatrijā: slimnīcas etaps (PALS)

Mērķauditorija

Ārsti, ārsta palīgi, māsas, vecmātes

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

 • 12 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 12 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Arnita Tomiņa, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, anesteziologs, reanimatologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem un sīkāku info skatīt: https://www.rsu.lv/esf-kursi

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par paplašināto atdzīvināšanu pediatrijā slimnīcas etapā (PALS), kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas kritiski slima bērna stāvokļa novērtēšanā un palīdzības sniegšanā neatliekamās situācijās, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā. Programma paredzēta ārstniecības personām, kas vēlas padziļināt savas zināšanas, sapratni un praktiskās iemaņas kritiski slima bērna stāvokļa novērtēšanā un palīdzības sniegšanā neatliekamās situācijās slimnīcas etapā.

Mācību programmas tēmas

 1. Kardiopulmonālās funkcijas un tās izsīkuma novēršana pirmsslimnīcas etapā.
 2. Zīdaiņa un bērna pamatatdzīvināšanas algoritmi.
 3. Elpceļu atbrīvošana no svešķermeņa.
 4. Elpošanas ceļu caurlaidības un elpošanas nodrošināšana.
 5. Vaskulārās pieejas nodrošināšana, šķidruma un medikamentu ievadīšana asinsritē.
 6. Ritma traucējumi un to novēršana.
 7. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana traumu guvušam bērnam.
 8. Šoks: 1) asinsrites izvērtēšana; 2) šoka veidi un terapija; 3) pasākumi cirkulācijas nodrošināšanai.
 9. Pacienta dzīvības funkciju stabilizēšana un uzturēšana     transportēšanas laikā, pēc reanimācijas un pēc pārvietošanas.
 10. Situāciju uzdevumu praktiska risināšana komandā: zīdaiņu un bērnu veselības stāvokļa novērtēšana un paplašinātās atdzīvināšanas nodrošināšana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.