Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Pacientu aprūpe pēc dažādu sirds stimulatoru implantācijas

Mērķauditorija

Ārsti, ārsta palīgi, māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas):

Teorija - 10 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības -   14 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Aija Mača kardiologs, Oksana Boičuka māsa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu RSU mājas lapā https://www.rsu.lv/esf-kursi

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas  ģimenes ārstiem un citu specialitāšu ārstiem, māsām un ārsta palīgiem par pacientu aprūpi pēc dažādu sirds stimulatoru implantācijas.

Mācību programmas tēmas

  1. Sirds stimulatora/ defibrilatoru/ resinhronizācijas iekārtu darbības principi
  2. Sirds stimulatora/ defibrilatoru/ resinhronizācijas iekārtu implantācijas indikācijas, kontrindikācijas
  3. Sirds stimulatora/ defibrilatoru/ resinhronizācijas iekārtu  implantācijas norise, komplikācijas
  4. Sirds stimulatora/ defibrilatoru/resinhronizācijas iekārtu pārbaužu norise, veidi, plāns un infrastruktūra
  5. Sirds stimulatora/ defibrilatoru/ resinhronizācijas iekārtu pārbaudāmie parametric
  6. Sirds stimulatora/ defibrilatoru /resinhronizācijas iekārtu pārbaude konstatētās problēmas un to risinājumi
  7. Sirds stimulatora/defibrilatoru/resinhronizācijas iekārtu telemonitorēšanas pamati.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu "ieskaitīts"), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi