Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Onkoloģisko saslimšanu savlaicīga diagnostika bērniem un pieaugušajiem

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 diena)

 • 15 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 9 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības notiks ATTĀLINĀTI izmantojot tiešsaistes rīkus

2020.gada 17., 18. un 19. jūnijs

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, asoc. profesore Dace Baltiņa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu RSU mājas lapā https://www.rsu.lv/esf-kursi

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas par biežāk sastopamajām onkoloģiskajām diagnozēm dažādās vecuma grupās ( bērniem, pusaudžiem, jauniem pieaugušajiem, pieaugušajiem un gados vecākiem pacientiem), informēt par biežās sastopamo onkoloģisko slimību riska faktoriem, attīstīt iemaņas, lai atpazītu to cilvēku kontingentu, kuriem ir palielināts konkrētās onkoloģiskās slimības risks, spēt novērtēt sūdzības un laboratorisko un instrumentālo izmeklējumu rezultātus, kuri var norādīt un aizdomām par onkoloģisku slimību, atpazīt vēždraudes patoloģijas un zināt to aprūpes principus, kā arī saprast tālāko izmeklējumu secību un Latvijā pastāvošā Zaļā koridora būtību, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā

Mācību programmas tēmas

 • Biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju saslimstība, mirstība, piecgadu dzīvildze, pirmā gada letalitāte un izplatība Latvijā pēdējo 10 gadu laikā
 • Skrīningdiagnostika, tās būtība un norise Latvijā
 • Latvijā biežāk sastopamo audzēju galvenie riska faktori(ģenētiskie un epiģenētiskie)
 • Latvijā biežāk sastopamo audzēju agrīnie un vēlīnie simptomi
 • Žaļā koridora jeb audzēju agrīnās diagnostikas algoritma būtība
 • Inovatīvās tehnoloģijas un to pielietojums audzēju diagnostikā

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.

MĀCĪBU NORISE ATTĀLINĀTI

Attālinātās mācības ir tikai pagaidu risinājums ārkārtas stāvokļa laikā un mācības klātienē tiks atjaunotas pie pirmās iespējas, līdz ko tiks atcelti valstī noteiktie ierobežojumi.

Lai piedalītos tiešsaistes mācībās ZOOM Jums būs nepieciešams:

 1. Dators, viedtālrunis vai planšetdators ar stabilu interneta pieslēgumu
 2. Tīmekļa kamera (webcam)
 3. Austiņas un mikrofons (vēlams)

Var izmantot ierīcē iebūvētās iespējas, bet ir jāpārliecinās, ka viss darbojas (piemēram, dažās ierīcēs skaņa Zoom translācijai iet tikai caur austiņām).

Platformu Zoom var izmantot gan interneta pārlūkprogrammā bez lietotnes lejupielādēšanas savā ierīcē, gan ar lejupielādētu aplikāciju (https://zoom.us/download, AppStore vai GooglePlay aplikācijās).

Svarīgi!

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 ietvaros paredzētās mācības attālināti:

 1. mācību laikā dalībnieku kamerām obligāti jābūt ieslēgtām. Ja dalībniekam nav iespējas to nodrošināt (nav pieejama tīmekļa kamera, tā nedarbojas vai dalībnieks nevēlas to lietot), tad diemžēl mācībās piedalīties nevar;
 2. dalībnieku klātbūtne mācībās tiek uzskaitīta: sistēmā tiek fiksēts laiks, ko dalībnieki pavada tiešsaistē – reģistrācijas sākuma laiks, beigu laiks un laiki, kad dalībnieki dienas laikā ir pārtraukuši mācības (pametuši translāciju) un pieslēgušies translācijai atkārtoti;
 3. Lai pārliecinātos, ka visi dalībnieki, kuri ir reģistrējušies, faktiski arī piedalās mācībās, vismaz četras reizes dienā
 • tiek veikta ekrānšāviņa uzņemšana, lai fiksētu dalībnieku klātbūtni ekrānā (dalībnieki ir redzi tīmekļa kamerās),
 • dalībniekiem tiek uzdoti kontroljautājumi tērzētavā (čatā) vai testa veidā ar lūgumu, piemēram, piecu minūšu laikā visiem atbildēt uz uzdoto jautājumu (jautājums var būt saistīts ar lasīto lekciju vai arī tas var būt vispārējs jautājums). Visiem dalībniekiem ir jāatbild uz uzdotajiem kontroljautājumiem, lai tādējādi apstiprinātu savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī.