Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Onkoloģijas pacientiem raksturīgu kritisko stāvokļu simulācijas un to analīze

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 diena)

  • 12 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 4 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT un pieteikties uz kursiem

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par neatliekamiem stāvokļiem onkoloģijā, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas riska apzināšanā, situācijas novērtēšanā un rīcības izvēlē, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā

Mācību programmas tēmas

  • Jēdziens par neatliekamiem jeb kritiskiem stāvokļiem pacientiem ar onkoloģisku slimību. Triāža. 
  • Ar slimību vai tās ārstēšanu saistītās komplikācijas, kas vērtējamas kā kritiskas.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.