Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi un dislipidēmija

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

40 akadēmiskās stundas (5 dienas)

  • 32 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 8 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Ilze Konrāde, RSU, asoc. profesore, RAKUS endokrinologs

Iveta Mintāle, P.Stradiņa KUS kardiologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 40 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT un pieteikties uz kursiem

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas un pilnveidot kompetences labāk orientēties insulīna rezistences izraisītajos metabolisma traucējumos, dislipidēmijas un 2. tipa cukura diabēta problemātikā, izvērtēt šo vielmaiņas traucējumu ietekmi uz kardiovaskulāro slimību risku, kā arī atvieglot diagnostisko un terapeitisko lēmumu pieņemšanu

Mācību programmas tēmas

  • 2. tipa cukura diabēta patoģenēze, diagnostika un terapijas efekta kontrole
  • Insulīna rezistences sindroms un tā klīniskās konsekvences
  • Lipīdu metabolisms, dislipidēmijas un to klīniskās konsekvences
  • Racionālas dzīvesveida izmaiņas dislipidēmijas un 2. tipa CD terapijā
  • Dislipidēmiju terapijas aspekti, medikamentu grupas, ieguvumi, novitātes
  • Orālo antidiabētisko līdzekļu grupas, raksturojums. Mono-kombinētas terapijas stratēģijas izvēle
  • Hipoglikēmija pacientam bez cukura diabēta
  • Multimorbīds 2. tipa cukura diabēta pacients ar dislipidēmiju: terapijas prioritātes un drošība

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.