Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Neatliekamie stāvokļi un to simulācijas pediatrijā: neatliekamā medicīniskā palīdzība kritiski slimiem bērniem slimnīcas etapā

Mērķauditorija

Starpdisciplināras komandas: ārsti (neatliekamās palīdzības ārsti, pediatri, anesteziologi reanimatologi, bērnu ķirurgi u.c.), ārsta palīgi, māsas (bērnu aprūpes, reanimācijas, ķirurģijas māsas), māsu palīgi

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 18 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Par mācību norisi interesēties ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Reinis Balmaks, Rīgas Stradiņa universitāte, docents; VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, pediatrs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikumā jānorāda programmas nosaukums, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, specialitāte, darba vieta.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā, imitējot dzīvību apdraudošas situācijas ar augstas ticamības pacienta simulatora palīdzību, attīstīt slimnīcu neatliekamās palīdzības ārstniecības un aprūpes personāla iemaņas palīdzības sniegšanā kritiski slimiem bērniem. Aktīvi līdzdarbojoties starpdisciplinārā komandā, tiks nostiprinātas būtiskākās koncepcijas un sistēmiska pieeja neatliekamo stāvokļu vadībā, kā arī prasmes darbam komandā, sniedzot  neatliekamo palīdzību bērniem slimnīcas etapā.

Mācību programmas tēmas

  1. Kritisku slimu bērnu strukturēta izmeklēšana
  2. Elpceļu caurlaidības nodrošināšana
  3. Elpošanas atbalsts
  4. Šoka ārstēšana
  5. Neatliekamās situācijas neiroloģijā
  6. Kardio - pulmonālā reanimācija
  7. Traumas pacienta stabilizācija
  8. Komandas darbs krīzes situācijā

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.