Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Neatliekamie stāvokļi un to simulācija pediatrijā: ambulatorā prakse

Mērķauditorija

Ārsti, ārsta palīgi, māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 7 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 17 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāku informāciju meklēt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikumā jānorāda programmas nosaukums, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, specialitāte, darba vieta.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā, imitējot dzīvību apdraudošas situācijas ar augstas ticamības pacienta simulatora palīdzību, attīstīt ārstniecības un aprūpes personāla iemaņas palīdzības sniegšanā kritiski slimiem bērniem ambulatorajā praksē un pirmsslimnīcas etapā. Aktīvi līdzdarbojoties starpdisciplinārā komandā, tiks nostiprinātas būtiskākās koncepcijas un sistēmiska pieeja neatliekamo stāvokļu vadībā, kā arī prasmes darbam komandā, sniedzot neatliekamo palīdzību bērniem ambulatori un pirmsslimnīcas etapā.

Mācību programmas tēmas

  1. Elpošanas ceļu obstrukcijas
  2. Šoka un elpošanas mazspējas atpazīšana
  3. Traumas
  4. Sirds ritma traucējumi bērnam, novēršana
  5. Dzīvības glābšanas pamatprincipi
  6. Vaskulārās un intraosālās pieejas, šķidruma un medikamentu ievadīšana asinsritē
  7. Ūdens un elektrolītu vielmaiņa bērniem atkarībā no viņu vecuma
  8. Medikamenti

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.