Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Neatliekamā medicīniskā palīdzība psihiatrijā: pirmsslimnīcas etaps

Mērķauditorija

Māsa, ārsta palīgs, ārsts

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

 • 4 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 4 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības notiks ATTĀLINĀTI izmantojot tiešsaistes rīkus

2020.gada 10. jūnijs

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Sandra Pūce, Slimnīca “Ģintermuiža”, psihiatrs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu RSU mājas lapā https://www.rsu.lv/esf-kursi

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt priekšstatu par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu psihiatrijā pirmsslimnīcas etapā, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas psihisku un uzvedības traucējumu diagnostikā, diferenciāldiagnostikā un terapijas taktikā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

 • Normatīvie akti, kas regulē neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pirmsslimnīcas etapā personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem.
 • Psihisko traucējumu diagnosticēšanas pamatprincipi.
 • Diagnostika, diferenciāldiagnostika un taktika pirmsslimnīcas etapā psihisku un uzvedības traucējumu gadījumā.
 • Klīnisku situāciju analīze

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētiskā pārbaudījumā - testa jautājumi.

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.

MĀCĪBU NORISE ATTĀLINĀTI

Attālinātās mācības ir tikai pagaidu risinājums ārkārtas stāvokļa laikā un mācības klātienē tiks atjaunotas pie pirmās iespējas, līdz ko tiks atcelti valstī noteiktie ierobežojumi.

Lai piedalītos tiešsaistes mācībās ZOOM Jums būs nepieciešams:

 1. Dators, viedtālrunis vai planšetdators ar stabilu interneta pieslēgumu
 2. Tīmekļa kamera (webcam)
 3. Austiņas un mikrofons (vēlams)

Var izmantot ierīcē iebūvētās iespējas, bet ir jāpārliecinās, ka viss darbojas (piemēram, dažās ierīcēs skaņa Zoom translācijai iet tikai caur austiņām).

Platformu Zoom var izmantot gan interneta pārlūkprogrammā bez lietotnes lejupielādēšanas savā ierīcē, gan ar lejupielādētu aplikāciju (https://zoom.us/download, AppStore vai GooglePlay aplikācijās).

Svarīgi!

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 ietvaros paredzētās mācības attālināti:

 1. mācību laikā dalībnieku kamerām obligāti jābūt ieslēgtām. Ja dalībniekam nav iespējas to nodrošināt (nav pieejama tīmekļa kamera, tā nedarbojas vai dalībnieks nevēlas to lietot), tad diemžēl mācībās piedalīties nevar;
 2. dalībnieku klātbūtne mācībās tiek uzskaitīta: sistēmā tiek fiksēts laiks, ko dalībnieki pavada tiešsaistē – reģistrācijas sākuma laiks, beigu laiks un laiki, kad dalībnieki dienas laikā ir pārtraukuši mācības (pametuši translāciju) un pieslēgušies translācijai atkārtoti;
 3. Lai pārliecinātos, ka visi dalībnieki, kuri ir reģistrējušies, faktiski arī piedalās mācībās, vismaz četras reizes dienā
 • tiek veikta ekrānšāviņa uzņemšana, lai fiksētu dalībnieku klātbūtni ekrānā (dalībnieki ir redzi tīmekļa kamerās),
 • dalībniekiem tiek uzdoti kontroljautājumi tērzētavā (čatā) vai testa veidā ar lūgumu, piemēram, piecu minūšu laikā visiem atbildēt uz uzdoto jautājumu (jautājums var būt saistīts ar lasīto lekciju vai arī tas var būt vispārējs jautājums). Visiem dalībniekiem ir jāatbild uz uzdotajiem kontroljautājumiem, lai tādējādi apstiprinātu savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī.