Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

“Mūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbība ar citu grupu medikamentiem”

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 15 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 9 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

1.grupa - 15.,18. un 25. februāris.
norises vieta un laiks
Norises vieta: VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”,
Filozofu ielā 69, Jelgava.


2.grupa – 12.,15.,16. jūnijs
Norises vieta: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14,
Liepāja


3.grupa – 15.,17.,18. augusts
Norises vieta: Rēzeknes slimnīca, 18 novembra ielā
41, Rēzekne


4.grupa – 9.,16.,19. oktobris
Norises vieta: SIA "Veselības centrs Vivendi",
Bukultu iela 11, Rīga
Mācības notiek no plkst. 9:30-16:30

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Doc. Zane Dzirkale, Dr. pharm.

Dr. Natālija Bērziņa, psihiatre

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi. Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 24 TIP/ farmaceitiem 36 TIP.

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var šeit vai rakstot uz e-pastu: Precizējoši jautājumi, sazinoties pa tālr. 29394145 (Inese) vai inese.vivendi@gmail.com

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt informāciju par mūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbības profilu ar citu grupu medikamentiem, uzturu un vides faktoriem, kā arī veicināt prasmes potenciālo mijiedarbības veidu atpazīšanai un koriģēšanai savas kompetences ietvaros.

Mācību programmas tēmas

1. Mūsdienu psihotropo līdzekļu raksturojums.

2. Zāļu mijiedarbība.

3.  Biežākās mijiedarbības psihotropajiem līdzekļiem, to noteikšanas rīki.

4.  Noslēguma pārbaudījums.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši praktisku pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem Veselības ministrijas apstiprinātu noteikta parauga apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.