Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Medikamentozās terapijas pamatprincipi onkoloģijā

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 diena)

 • 18 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 6 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības notiks ATTĀLINĀTI izmantojot tiešsaistes rīkus

2020.gada 6., 7. un 14.jūnijs

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Santa Volkolakova

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu RSU mājas lapā https://www.rsu.lv/esf-kursi 

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem uzlabot izpratni par onkoloģisko slimību medikamentozās ārstēšanas iespējām un pamatprincipiem, paplašināt zināšanas par onkoloģisko slimību ārstēšanā (ķīmijterapijā, mērķterapijā, endokrīnā terapijā, imūnterapijā) pielietotajiem medikamentiem, to grupām, darbības mehānismu un biežākajām indikācijām, sniegt izpratni par audzēju ārstēšanas efektivitātes izvērtēšanu, medikamentu blakusparādībām, to atpazīšanu un ārstēšanas principiem.

Mācību programmas tēmas

 1. Vispārējie medikamentozās terapijas pamatprincipi onkoloģijā
 2. Ķīmijterapijas (citostātiķi) vieta onkoloģijā
 3. Endokrīnas terapijas vieta onkoloģijā
 4. Mērķterapijas vieta onkoloģijā
 5. Imūnterapijas vieta onkoloģijā
 6. Biežākās sistēmiskās ārstēšanas blakusparādības
 7. Ķīmijterapijas medikamentu mijiedarbība ar citiem medikamentiem
 8. Krūts vēža sistēmiska ārstēšana
 9. Priekšdziedzera vēža sistēmiska ārstēšana
 10. Kolorektālā vēža sistēmiska ārstēšana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.