Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Komunikācijas prasmju pilnveide darbā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, sociālais darbinieks

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16  akadēmiskās stundas:

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga", filiāle "Ezerkrasti" Berģu 142, Rīgā, LV-1024,

2020. gada 28. janvāris un  4.februāris plkst. 9:00-16:00

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers” Hipokrāta iela 6 Rīga, LV-1079

2020. gada 7. janvāris 10:00- 17:00 un 14.janvāris plkst. 9:00-16:00

Valsts sociālās aprūpes centrs  “Zemgale” filiāle “Jelgava” Kalnciema ceļš 109, Jelgava LV-3002,

2020. gada 11. februāris 9:00- 16:00 un 17.februāris plkst. 10:00-17:00

Valsts sociālās aprūpes centrs  “Zemgale” filiāle “Lielbērze” Lielbērze, Auru pag., Dobeles nov., LV-3701

2020. gada 25. februāris 10:00- 17:00 un 3.marts plkst. 10:00-17:00

Priekuļu novada Sociālais dienests Priekuļu novads, Priekuļi, Cēsu prospekts 1 LV- 4126

2020.gada 25. martā 10.00-17.00 un 31.martā no plkst. 10.00-17.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Jānis Bušs, ārsts-psihiatrs

Kristīne Dūdiņa, klīniskā psiholoģe;

Sandra Miķelsone-Slava, sociālā darbiniece

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits:

Ārsti un māsas 16 TIP;

Ārsta palīgi, funkcionālie speciālisti 12 TIP.

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var šeit

Kontaktinformācija: Maija, tālr. 29 276 990,

e-pasts: vivendicentrs@gmail.com

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt priekšstatu par komunikācijas prasmēm darbā ar personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, dot zināšanas, attīstīt un pilnveidot iemaņas darbā ar personām ar psihiskiem traucējumiem un agresivitāti, iegūt specifiskas prasmes psihisko traucējumu un ar to saistīto uzvedības reakciju atpazīšanā, līdz ar to prast izvērtēt personas psihisko stāvokli, lai apgūtās iemaņas spētu praktiski pielietot profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

1. Psihisku un uzvedības traucējumu vispārīgs raksturojums.Veselības aprūpes un sociālā darba pamatvērtības.

2. Saskarsme ar personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. Sadarbība un pieejas darbā ar personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem

3. Konsultācijas  un  attiecību uzturēšana  darbā ar pilngadīgu personu ar psihiskajiem traucējumiem

4. Krīzes norise un krīzes intervences paņēmieni.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši praktisku pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem Veselības ministrijas apstiprinātu noteikta parauga apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.