Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Komandas darba nodrošināšana slimnīcā, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību dzemdību laikā

Mērķauditorija

Māsa, ārsta palīgs, ārsts, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas:

teorija (lekcijas) – 6 akadēmiskās  stundas

praktiskās mācības  - 18 akadēmiskās stundas

Astronomiskās stundas minūtēs:   1080 min.

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

VSIA”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss, 2. stāva 1. mācību telpa.

 1. 29.06.-01.07.2020. plkst. 9:00-16:00 (24 personas)
 2. 25.08.-27.08.2020. plkst. 9:00-16:00 (24 personas)
 3. 13.10.-15.10.2020. plkst. 9:00-16:00 (24 personas)

Sākot no 4. grupas, nav zināmas precīzas kursu norises vietas.

 1. 14.12.-16.12.2020. plkst.9:00-16:00 (24 personas)
 2. 14.04.-16.04.2021. plkst.9:00-16:00 (24 personas)
 3. 09.06.-11.06.2021. plkst.9:00-16:00 (24 personas)
 4. 25.08.-27.08.2021. plkst.9:00-16:00 (24 personas)
 5. 13.10.-15.10.2021. plkst.9:00-16:00 (24 personas)
 6. 08.12.-10.12.2021. plkst.9:00-16:00 (24 personas)
 7. 02.02.-04.02.2022. plkst.9:00-16:00 (24 personas)
 8. 13.04.-15.04.2022. - rezerve

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Mācību vadītāji: Dr. Maira Jansone, Marina Šarkele, Prof. O.Sabeļņikovs, Signe Irša, Svetlana Jagodkina, Olga Boka

Apmācību organizators: Inta Ignatjeva

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem, var sazinoties

Tālr. 67095358, e-pasts inara.gine@stradini.lv ; vai

67095321, e-pasts inta.ignatjeva@stradini.lv ,

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā attīstīt slimnīcu ārstniecības un aprūpes personāla iemaņas, kas nepieciešamas efektīva komandas darba nodrošināšanai slimnīcā, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību dzemdību laikā, un izglītojamajiem aktīvi līdzdarbojoties komandā, nostiprināt būtiskākās koncepcijas un sistēmisku pieeju neatliekamo stāvokļu novērtēšanā pamata dzīvības atbalstam, efektīvai atdzīvināšanai, algoritmiem (uzdevumu izpildes secībai) un komandas darbam neatliekamās palīdzības sniegšanā jaundzimušajam un dzemdētājai dzemdību laikā.

Mācību programmas tēmas

 1. Efektīvas komunikācijas tehnikas komandas darbā
 2. Masīva asiņošana dzemdniecībā
 3. Patoloģiskas dzemdības – rīcības algoritmi neatliekamajā situācijā
 4. Mātes mirstības tiešie cēloņi, rīcības algoritmi

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 80% no programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.