Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Kardioloģisko pacientu aprūpe

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, farmaceits 

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas (4 dienas)

  • 24 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 8 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

RSU, Rīga, 2020.gada 21. - 29.februāris (21., 22., 28., 29.02.)

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Aldis Strēlnieks- kardiologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu RSU mājas lapā https://www.rsu.lv/esf-kursi

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par kardioloģisko pacientu aprūpi primārajā veselības aprūpē

Mācību programmas tēmas

1.Kardioloģisko risku izvērtējums;

2. Nefarmakoloģiskā terapija;

3. Arteriālās hipertensijas pacientu aprūpe;

4. Koronārā sirds slimības pacientu aprūpe;

5. Sirds ritma traucējumi pacientu aprūpē;

6. Pacientu ar iegūtajām sirdskaitēm aprūpe;

7. Pacientu ar hronisku sirds mazspēju aprūpe;

8. Medicīniskā aprūpe īpašo pacientu grupām;

 Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.