Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

“Kardioloģisko pacientu aprūpe”

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, farmaceits (120 personas)

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 24 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 8 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Laiks: 9:00-15:00, Vieta: RSU Sarkanā krusta koledžā J.Asara ielā 5, Rīgā.

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dr. Iveta Norko

SIA “Aritmija” – kardiologs;

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - docente

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var aizpildot elektronisko pieteikumu RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas mājas lapā. ŠEIT

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par kardioloģisko pacientu aprūpi primārajā veselības aprūpē.

Uzdevumi:

1.pilnveidot zināšanas par savlaicīgu sirds slimību diagnostiku un ārstēšanu;

2.papildināt zināšanas par sirds slimību risku veidiem, risku izvērtējumu un  faktoru novēršanu;

3.veicināt izpratni par arteriālās hipertensijas un koronārās sirds slimības pacientu aprūpi;

4.spēt veikt aprūpi pacientiem ar iegūtajām sirdskaitēm; 

5.prast veikt aprūpi pacientiem ar hronisku sirds mazspēju;

6.prast sniegt medicīnisko aprūpi īpašo grupu pacientiem un pacientiem ar kombinētām patoloģijām.

Mācību programmas tēmas

1.Kardioloģisko risku izvērtējums;

2. Nefarmakoloģiskā terapija;

3. Arteriālās hipertensijas pacientu aprūpe;

4. Koronārā sirds slimības pacientu aprūpe;

5. Sirds ritma traucējumi pacientu aprūpē;

6. Pacientu ar iegūtajām sirdskaitēm aprūpe;

7. Pacientu ar hronisku sirds mazspēju aprūpe;

8. Medicīniskā aprūpe īpašo pacientu grupām;

9. Pacientu ar kombinētām pataloģijām aprūpe.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši praktisko uzdevumu ar vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi.