Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Jaundzimušo novērtēšana: individuālās attīstības aprūpes un novērtēšanas programma

(Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program)

Mērķauditorija

Ārsts (neonatologs, pediatrs), vecmāte 

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 10 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 6 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dina Sviridova, Rīgas Stradiņa universitāte, docētāja,

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, neonatologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT

Pieteikumā jānorāda programmas nosaukums, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, specialitāte, darba vieta.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt priekšstatu par jaundzimušo individuālās attīstības aprūpes un novērtēšanas programmu, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas jaundzimušo fizioloģisko simptomu, muskulatūras tonusa un pozas, uzbudināmības līmeņa un uzvedības novērtēšanā un stabilizēšanā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā. Iepazīstināt ar aprūpes principiem ģimenē,  lai nodrošinātu kvalitatīvu bērnu aprūpi, kas veicinātu bērna attīstību un pilnvērtīgu iesaisti ģimenes struktūrā.

Mācību programmas tēmas

  • Jaundzimušo individualizētās attīstības un novērošanas programma
  • Priekšlaikus dzimuša bērna uzvedības novērošana un analīze
  • Paņēmieni bērna stāvokļa stabilizācijai un vides optimizācijai
  • Priekšlaikus dzimuša bērna, vecāku un personāla psihoemocionālā mijiedarbība
  • Uz ģimeni vērsta aprūpe 
  • Individuālās attīstības aprūpes un novērtēšanas programmas praktiskas ieviešanas iespējas Latvijas dzemdību iestādēs un stacionāros

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.