Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Insulta pacientu akūtā un agrīnā subakūtā rehabilitācija

Mērķauditorija

Ārsts, kurš nodrošina agrīnu pēcinsulta pacienta rehabilitāciju,
funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

40 akadēmiskās stundas (5 dienas)

  • Teorētiskās nodarbības:

24 akadēmiskās stundas

  • Praktiskās nodarbības:

16 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmu īsteno

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde  “Salvum TD”

SIA „Madonas slimnīca” konferenču zālē,Rūpniecības ielā 38, Madonā


03.01.2020. (1. nodarbība, no plkst. 10:00 līdz 17:00)
04.01.2020. (2. nodarbība, no plkst. 10:00 līdz 17:00)
11.01.2020. (3. nodarbība, no plkst. 10:00 līdz 17:00)
15.01.2020. (4. nodarbība, no plkst. 10:00 līdz 17:00)
24.01.2020. (5. nodarbība, no plkst. 10:00 līdz 17:00)


SIA „Vidzemes slimnīca” telpās, Jumaras ielā 195, Valmierā

Mācību norises datumi, norises laiks
21.02.2020. (1. nodarbība, no plkst. 10:00 līdz 17:00)
22.02.2020. (2. nodarbība, no plkst. 10:00 līdz 17:00)
27.02.2020. (3. nodarbība, no plkst. 10:00 līdz 17:00)
29.02.2020. (4. nodarbība, no plkst. 10:00 līdz 17:00)
06.03.2020. (5. nodarbība, no plkst. 10:00 līdz 17:00)

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Ramona Valante, sertificēta ārstniecības persona neirologa pamatspecialitātē

Inese Svikliņa, sertificēta ārstniecības persona fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta pamatspecialitātē

Anita Makarovska, sertificēta ārstniecības persona kardiologa pamatspecialitātē

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.
Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 40 (četrdesmit) TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Pieteikties uz kursiem iespējams rakstot uz e-pastu salvumtd@gmail.com vai  zvanot kursu koordinatorei: Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445.

Sīkāku info skatīt ŠEIT.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā aktualizēt un pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par insulta pacientu akūto un agrīno subakūto rehabilitāciju.

Mācību programmas tēmas

Galvas smadzeņu uzbūve, to funkcionālā darbība, metabolisma īpatnības un galvas smadzeņu asins apgādes nodrošinājums. Insulta klasifikācija, patoģenēze, riska faktori, klīniskās izpausmes, diagnostiskās metodes.

Insulta pacientu neiroloģiskā stāvokļa novērtēšana (Apziņas stāvokļa, kognitīvo un runas traucējumu, disfāgija, kustību un koordinācijas traucējumu un jušanas traucējumu izvērtēšana). Akūta insulta iespējamās ārstēšanas metodes un to saistība ar rehabilitācijas procesu. Insulta iespējamās komplikācijas, to savlaicīga atpazīšana, profilakse un ārstēšana. Aprūpes vides novērtēšana un rehabilitāciju kavējošo faktoru novēršana. Insulta pacienta medicīniskā rehabilitācija akūtā un agrīnā subakūtā veselības aprūpes periodā. Rehabilitācijas mērķu izvirzīšanu un rehabilitācijas procesa organizēšana. Insulta pacientu kardioloģiska veselības aprūpe akūtā un agrīnā subakūtā rehabilitācijas periodā. Iespējamās akūtās kardioloģiskās patoloģijas, to novēršana, un hroniskas kardiovaskulāras patoloģijas, to kontrole, izmeklējumu metodes, un ārstēšana. Insulta sekundārā profilakse. Klīnisko gadījumu izvērtēšana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nobeiguma vērtēšanā par teorētiskajām zināšanām atbilstoši programmas satura tēmām ieguvuši vērtējumu „ieskaitīts”, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Mācību sasniegumu nobeiguma vērtēšanu veido 20 uzdevumi.