Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē. Rehabilitācijas rezultātu un iespēju izvērtēšana. Tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 11 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 13 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Zane Liepiņa - RSU asistente; ergoterapeits

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT un pieteikties uz kursiem, var sūtot pieteikumu uz e-pastu 

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas par hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē, kā arī sniegt zināšanas par rehabilitācijas rezultātu, iespēju izvērtēšanu un pēctecību pakalpojumu nodrošināšanu. Attīstīt iemaņas novērtēt hroniska pacienta vajadzības pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem ikdienas aktivitāšu veikšanas atvieglošanai, un prast sagatavot atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem, lai apgūtā iemaņas praktiski piemērotu profesionālajā darbībā

Mācību programmas tēmas

  • Veselības pratība un pacientu līdzestība: hronisku slimību pacientu vadīšanā primārajā veselības aprūpē
  • Kritienu risks un saistība ar funkcionēšanas traucējumiem hronisku slimību pacientiem
  • Reimatoloģisku pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē: multidisciplināra pieeja
  • Vispārīgie tehnisko palīglīdzekļu lietošanas mērķi, izvēles un piemērošanas pamatprincipi
  • Tehnisko palīglīdzekļu iedalījums, grupas un veidi atbilstoši ISO kvalifikācijai
  • Tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēma Latvijā
  • Tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana
  • Rehabilitācijas rezultātu un iespēju izvērtēšana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.