Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Fizisko aktivitāšu metožu izmantošana psihiatrijas pacientiem

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16  akadēmiskās stundas:

  • 8 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 8 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Tarass Ivaščenko, ārsts - psihoterapeits

Zane Rožkalne, fizioterapeite

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi. Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 16 TIP.

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var ŠEIT

Kontaktinformācija: vivendicentrs@gmail.com

vai sazinoties pa tālr. 28 850 851 (Paula) vai 29 469 750 (Agita)

Neformālās izglītības programmas  mērķis

ir sniegt ārstniecības personām nepieciešamās profesionālās zināšanas, kā arī izkopt prasmes, nodrošinot izglītošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 darbības “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros, par fizisko aktivitāšu metožu izmantošanu psihiatrijas pacientiem.

Mācību programmas tēmas

1.Biopsihosociālais veselības modelis. Vides veidošana.

2. Ķermeņa saistība ar psihi.

3. Fizisko aktivitāšu metodes darbā ar psihiatrijas pacientiem: deju un kustību terapija, aerobie treniņi, hidroterapija, dzīvnieku asistēta terapija, joga, Tai Či, Cigun, Pilates, Basic Body Awareness terapija, sazemēšanas (ķermeņa apzināšanas).

4. Trauksmes pacienta aprūpe.

5. Grupu terapeitiskie faktori.

6. Noslēguma pārbaudījums.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši praktisku pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem Veselības ministrijas apstiprinātu noteikta parauga apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.