Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

ERGONOMIJAS PRINCIPI ONKOLOĢIJAS PACIENTU APRŪPĒ

Mērķauditorija

māsa, māsas palīgs, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

 • 17 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 7 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

• 13.11.2019., 14.11.2019., 15.11.2019. – LU P.Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, Raiņa iela 5a, Rēzekne.

• 22.01.2020., 23.01.2020., 24.01.2020. – SIA “ Jelgavas pilsētas slimnīca”, Brīvības bulvāris 6, Jelgava.

• 19.02.2020.,20.02.2020., 21.02.2020. – SIA “ Kuldīgas slimnīca”, Aizputes iela 22, Kuldīga.

• 26.02.2020., 27.02.2020., 28.02.2020. – SIA “ Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta iela 4, Rīga.

• 18.03.2020., 19.03.2020., 20.03.2020. – SIA “ Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils.- macības tiek atceltas.

• 22.04.2020., 23.04.2020., 24.04.2020. – SIA “ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis.

• 20.05.2020., 21.05.2020., 22.05.2020. – SIA “ Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, Inženieru iela 60, Ventspils.

• 27.05.2020., 28.05.2020., 29.05.2020. – LU P.Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Bulduri.

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Inta Laže, SIA “ Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs Latvijas Onkoloģijas centrs galvenā māsa

Gundega Āmara, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” “ Ķīmijterapijas un Hematoloģijas klīnika” virsmāsa

Anete Kurklete, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnika”, onkoloģijas māsa

Dmitrijs Bindemanis, SIA “Capital clinic Riga”fizioterapeits

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem var, aizpildot pieteikuma veidlapu koledžas mājas lapā  www.psk.lu.lv,

 sadaļā: PAR KOLEDŽU            PROJEKTI            ESF projekti 2019. gads                ESF “ Ergonomijas principi onkoloģijas pacientu aprūpē”

Projekta koordinatore Ināra Dupure

tālrunis 29446553, e-pasts inaradupure@gmail.com , e-pasts – esfergonomija@inbox.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ergonomijas pamatjautājumos saistībā ar onkoloģijas pacientu aprūpi un dzīves kvalitātes uzturēšanu, attiecībā uz pacientu labsajūtas nodrošināšanu, kā arī ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu profesionālo darbību. Veidot izpratni par ergonomiju ietekmējošiem faktoriem pacientu drošības aspektā un personāla profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

 • Ergonomija
 • Ergonomijas veidi
 • Onkoloģijas pacients
 • Onkoloģijas pacientu aprūpes pamatprincipi.
 • Ergonomiskas vides dizains pacienta drošības aspektā.
 • Onkoloģijas pacientu labsajūtu ietekmējošie ergonomiskie faktori.
 • Aprūpes personāla profesionālo darbību ietekmējošie ergonomiskie faktori.
 • Darba vides risku mazināšanas  iespējas praksē
 • Pacientu pārvietošana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko zināšanu vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko zināšanu pārbaude: tests - 20 jautājumi.