Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Endokrīno slimību agrīna diagnostika bērniem

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

Teorētiskās nodarbības:

6,7 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

1,3 akadēmiskās stunda

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Endokrinoloģe Iveta Dzīvīte- Krišāne

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas endokrīno slimību agrīnas diagnostikas jomā bērniem.

Mācību programmas tēmas

Cukura diabēta agrīna diagnostika, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas principi bērniem. Vairogdziedzera patoloģiju agrīna diagnostika bērniem, rīcības algoritms. Iedzimtas hipotireozes agrīna diagnostika, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas principi bērniem. Pubertātes traucējumu agrīna diagnostika bērniem, rīcības algoritms. Adipozitāte bērniem, agrīns komplikāciju skrīnings, ārstēšanas iespējas. Augšanas traucējumu agrīna diagnostika bērniem, rīcības algoritms. Cukura diabēta uztura plānošana, paškontrole. D vitamīna agrīna profilakse un deficīta diagnostika bērniem.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības  programmas apguves apliecību, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzamais noslēguma pārbaudījums. Noslēguma pārbaudījums testa veidā.