Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Eiropas profesionālo asociāciju izstrādātie kardiotorakālās, asinsvadu anestezioloģijas un intensīvās terapijas standarti

Mērķauditorija

Ārsts, māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas (4 dienas)

 • 15 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 17 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Aija Mača, Rīgas Stradiņa universitāte, docētājs;

NMPD Specializētās medicīnas centrs, P.Stradiņa KUS, kardiologs, anesteziologs, reanimatologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem un sīkāku info meklēt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Programma ir veidota ar mērķi palīdzēt apgūt neatliekamo sirds-asinsvadu slimību situāciju diagnostiku un neatliekamās palīdzības principus, kā arī šo patoloģiju perioperatīvo vadīšanu  ārstiem un māsām, kuri strādā neatliekamās medicīnas, anestezioloģijas-reanimatoloģijas, kardioloģijas specialitātē, kā arī citu specialitāšu ārstiem, kuri saskaras ar šāda veida problēmu pacientiem.

Mācību programmas tēmas

 1. Sāpes krūtīs, iemesli: Diferenciāldiagnostika. EKG loma iemesla diagnostikā. Sākotnējā (Pirmsslimnīcas etapa un slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļas) diagnostikas un ārstēšanas taktika
 2. Akūts elpas trūkums.
 3. Sinkope: Iemesli. Diferenciāldiagnostika. EKG loma iemesla diagnostikā. Sākotnējā (Pirmsslimnīcas etapa un Slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļas) diagnostikas un ārstēšanas taktika
 4. Ehokardiogrāfijas loma akūtas sirds-asinsvadu patoloģijas gadījumā. EhoKG diagnostika
 5. Antitrombotiskā terapija speciālās situācijās – asiņošana; perioperatīvi
 6. Akūts koronārs sindroms sākotnējā diagnostikas un ārstēšanas taktika. EKG izmaiņas AKS gadījumā. AKS ar ST segmenta elevāciju vadīšanas un ārstēšanas taktika. Iespējamās komplikācijas AKS gadījumā
 7. Supraventrikulāras tahikardijas: Iemesli. Diagnostika (EKG). Neatliekamā palīdzība. Supraventrikulāras tahikardijas rekomendējamā ilgtermiņa terapijas taktika.
 8. Ventrikulāras tahikardijas: Iemesli. Diagnostika (EKG). Neatliekamā palīdzība, rekomendējamā ilgtermiņa terapijas taktika.
 9. Bradikardijas: Iemesli. Diagnostika (EKG). Neatliekamā palīdzība. Rekomendējamā ilgtermiņa terapijas taktika
 10. Plaušu artērijas trombembolija (PATE)
 11. Akūta aortas disekcija. Mehāniskās sirds vārstules tromboze
 12. Akūta sirds mazspēja: Klīniskie profili. Hemodinamiskie profili, to nozīme neatliekamās ārstēšanas taktikā. Nepieciešamais monitorings un izmeklējumi. Medikamentozā ārstēšana (skābeklis; diurētiskie līdzekļi; vazodilatātori; inotropās vielas un vazokonstriktori)
 13. Pēc sirds darbības apstāšanās sindroms (pacients pēc kardiopulmonalās reanimācijas)

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.