Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Dzemdību vadīšana. Augļa stāvokļa izvērtēšana dzemdībās. Kardiotokogrāfija

Mērķauditorija

Ārsts (Ginekologs dzemdību speciālists), vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

10 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 2 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 8 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dace Rezeberga, Rīgas Stradiņa universitāte, profesore; Rīgas dzemdību nams, ginekologs, dzemdību speciālists

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 10 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT un pieteikties uz kursiem:  https://www.rsu.lv/node/12846

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt zināšanas par dzemdību vadīšanu, augļa stāvokļa izvērtēšanu dzemdībās un kardiotokogrāfijas pielietošanu, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas klīnisko situāciju izvērtēšanā un dzemdību vadīšanas taktikas pareizā izvēlē.

Mācību programmas tēmas

  • Augļa adaptēšanās iespējas dzemdību stresam
  • Kardiotokogrāfijas pamati.
  • Fizioloģiskas dzemdības
  • KTG dzemdībās
  • Citas tehnoloģijas augļa stāvokļa izvērtēšanai

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - daudzatbilžu testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.