Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Biežākie traumu cēloņi bērniem un traumu profilakses drošības pasākumi

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Arta Bārzdiņa,  RSU docente, anesteziologs, reanimatologs, pediatrs

Zane Ābola, RSU asoc. profesore, bērnu ķirurgs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT un pieteikties uz kursiem var 

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par biežākajiem traumu cēloņiem bērniem un traumu profilakses drošības pasākumiem, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas biežāko traumu cēloņu atpazīšanā bērniem un traumu profilakses drošības pasākumu īstenošanā savas kompetences ietvaros, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā

Mācību programmas tēmas

  • Galvas trauma bērnu vecumā
  • Vardarbība – viens no traumatisma veidiem pediatrijā
  • Krūšu kurvja, krūšu kurvja orgānu, vēdera trauma. Termiski apdegumi. Slīkšana
  • Krūšu kurvja, vēdera dobuma trauma
  • Barības vada ķīmiski apdegumi
  • Svešķermeņi kuņģa-zarnu traktā un elpceļos

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.