Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Augļa augšana un attīstība grūtniecības laikā un grūtniecības izvērtēšana: pamata antenatālā aprūpe, izmeklējumi, interpretācija, riska izvērtēšana

Mērķauditorija

Ginekologs, dzemdību speciālists, ģimenes ārsts, neonatologs, vecmāte, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 diena)

  • 4 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 12 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dace Rezeberga RSU profesore, ginekologs, dzemdību speciālists

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT un pieteikties uz kursiem, var sūtot pieteikumu uz e-pastu esfkursi@rsu.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par augļa augšanu un attīstību grūtniecības laikā un grūtniecības izvērtēšanu - pamata antenatālo aprūpi, izmeklējumiem, to interpretāciju un risku izvērtēšanu, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas grūtniecības vadīšanā dažādās klīniskās situācijās zema un augsta riska grūtniecēm

Mācību programmas tēmas

  • Augļa attīstība grūtniecības laikā
  • Augļa attīstības, augšanas un labsajūtas novērtēšana
  • Fizioloģiskas izmaiņas grūtniecības laikā
  • Pamata antenatālā aprūpe
  • Riska faktoru izvērtēšana
  • Dzīvesveida un uztura rekomendācijas grūtniecības plānošanas periodā un grūtniecības laikā
  • Vardarbība ģimenē, kurā ir grūtniece
  • Dzemdību plānošana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.