Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Akūtas bērnu reimatoloģijas problēmas

Mērķauditorija

Ārsts (pediatrs, pediatrijas apakšspecialitāšu ārsti, ģimenes ārsts)

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 7 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 1 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāku informāciju skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Zane Dāvidsone, Rīgas Stradiņa universitāte, asistente; Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, pediatrs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikumā jānorāda programmas nosaukums, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, specialitāte, darba vieta.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par bērnu reimatoloģijas aktualitātēm, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas bērnu reimatoloģisko slimību atpazīšanā, muskuloskeletālās sistēmas izmeklēšanā, primāro laboratoro un instrumentālo izmeklēšanas metožu izmantošanā un interpretēšanā, par ārstēšanas pamatprincipiem, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

Bērnu reimatoloģisko slimību grupas, to galvenās pazīmes,  muskuloskeletālās izmeklēšanas skrīnings, primārie laboratorie un instrumentāli izmeklējumi, terapijas pamatprincipi.

Juvenils idiopātisks artrīts, tā diferenciāldiagnostika.

Saistaudu sistēmas saslimšanas.

Primārie vaskulīti bērnu vecumā.

Autoiekaisīgās slimības.

Neiekaisīgi muskuloskeletālu sāpju iemesli.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.