Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Aktualitātes pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists un ārstniecības atbalsta personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

30 akadēmiskās stundas (4 dienas)

  • Teorētiskās nodarbības:

18 akadēmiskās stundas

  • Praktiskās nodarbības:

12 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Vairāk lasīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmu īsteno

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde
 “Salvum TD”

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Pēteris Ersts, jurists, maģistra grāds tiesību zinātnē

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 30 (trīsdesmit) TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Pieteikties uz kursiem iespējams rakstot uz e-pastu salvumtd@gmail.com vai  zvanot kursu koordinatorēm: 

  • Katrīnai Sarkovai tālruņa nr.: 28 101 666
  • Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Pilnveidot ārstniecības personu ārstniecības atbalsta personu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanu veselības un sociālās aprūpes jomā.

Mācību programmas tēmas

Veselības aprūpi regulējošo tiesību normu saturs, vieta un loma tiesību sistēmā. Noteiktās pacientu tiesības Pacientu tiesību likumā un citos tiesību aktos. Pacienta pienākumi un atbildība. Nepilngadīgo pacientu tiesību pamatprincipi. Pacienta tiesības saņemt informāciju un piekrišanu ārstniecībai: tiesību aktos ietvertie noteikumi un to piemērošanas praktiskie aspekti. Pacientu datu aizsardzība. Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu tiesības, pienākumi, atbildība. Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un pacienta sadarbības formas. Bēgļa tiesības uz veselības aprūpi. Mediācija pacientu tiesību strīdu risināšanā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nobeiguma vērtēšanā par teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām atbilstoši programmas satura tēmām ieguvuši vērtējumu „ieskaitīts”, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Teorētisko zināšanu nobeiguma vērtēšanu veido 20 uzdevumi.